Status: Ongoing

Server time: 27.10.2020 04:41

Tender card #2020/93/OI–MUZB
Elektronická spisová služba města Zábřeh

Information

ID of tender
7747
Name of content of tender
Elektronická spisová služba města Zábřeh
Tender ref. no.
2020/93/OI–MUZB
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 690 200,00 Kč
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je dodávka licence software elektronické spisové služby dle požadavků zadavatele.

Brief description of tender or procurement

Dodávka spisové elektronické služby bude probíhat ve 3 následujících fázích:
fáze A – implementace systému dle smlouvy (tj. zpracování a akceptace detailního cílového konceptu, dodávka licencí a instalace SW, implementace zkušebního (testovacího) a produkčního prostředí, produktivní provoz s podporou);
fáze B – servisní (technická) podpora systému dle smlouvy (tato fáze bude ukončena akceptací produktivního provozu s podporou, po Id 05);
fáze C – migrace dat ze stávajícího systému zadavatele. Při migraci dat do nového systému eSpSL zadavatel požaduje nepřevádět dokumenty a spisy, kterým proběhlo skartační řízení analogovým způsobem, ale záznam o č. j. skartačního protokolu je poznačen v elektronickém kontejneru (váže se na dokumenty a spisy před 01.06.2012).
Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 - Technické specifikaci, v příloze č. 2 – Popis stávajícího stavu, v příloze č. 3 – Soupisu dodávek, v příloze č. 4 – Smlouvě o poskytnutí licence a v příloze č. 5 – Smlouvě o poskytování technické a systémové podpory této výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
29.07.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Pavla Matějková
p.matejkova@pmadvisory.cz
+420 608162848

Documents