Status: Ongoing

Server time: 13.07.2020 05:56

DPS tender card #058/DNS/OVO/04/20Ja-002
Plášť nepremokavý

Information

ID of tender
7797
Name of content of tender
Plášť nepremokavý
Tender ref. no.
058/DNS/OVO/04/20Ja-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 500,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup plášťov nepremokavých. Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Súčasťou dodávky bude zabezpečenie kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste plnenia a poskytnutie všetkých relevantných súvisiacich písomných dokumentov (certifikát CE k materiálu) pre potreby Nemocničnej lekárne UNM.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2020 10:00:00
Planned opening of bids
15.07.2020 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Documents