Status: Completed

Server time: 03.08.2021 18:48

DPS tender card #12349-MUT-019
Nákup kameniva pre OZ Trenčín, časť A bez dopravy

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
7840
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Trenčín, časť A bez dopravy
Tender ref. no.
12349-MUT-019
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 000,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre Odštepný závod Trenčín v nasledujúcich frakciách a množstvách:
4/8- 100t
8/16-500t
16/32-500t
32/63-2000t
63/125-500t

Zákazka je bez dopravy. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie zákazky je cena - hodnota 60 bodov a dopravná vzdialenosť - 40 bodov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.07.2020 13:00:00
Planned opening of bids
17.07.2020 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Trenčín
Address
Hodžova 38
Trenčín
911 52, Slovak republic
Process supervisor
Ľubomír Lobotka
lubomir.lobotka@lesy.sk
+421 918333926

Documents