Status: Completed

Server time: 24.10.2021 15:17

Tender card #29/2020/sir
Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu charakteru drobné údržby a oprav zdravotechnických a topenářských instalací v nemovitostech v majetku města Šternberka

Messages