Status: Completed

Server time: 01.12.2021 22:59

Tender card #29/2020/sir
Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu charakteru drobné údržby a oprav zdravotechnických a topenářských instalací v nemovitostech v majetku města Šternberka

Messages