Status: Ongoing

Server time: 05.07.2020 16:38

Tender card #PrZO/2/20
Kompostáreň Prameň

Information

ID of tender
7851
Name of content of tender
Kompostáreň Prameň
Tender ref. no.
PrZO/2/20
Public tender journal ref. no.
22703 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
613 919,27 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Kompostáreň Prameň podľa projektovej dokumentácie a položkovite výkazom výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
12.08.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
Address
Školská ulica 410/2
Konská
01313, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20373

Documents