Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 08:40

Tender card #ZSNH-SV_VK_2
„Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“

Messages