Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 02:40

Tender card #ZSNH-SV_VK_2
„Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“

Information

ID of tender
7857
Name of content of tender
„Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“
Tender ref. no.
ZSNH-SV_VK_2
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
52 401,00 EUR
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len „MHD“) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri mesta Snina, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom
na určených trasách podľa stanovených prepravných poriadkov, a to technicky vhodným nízkopodlažným autobusom s kapacitou min. 30 miest na sedenie a 40 miest na státie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 15:00:00
Planned opening of bids
29.06.2020 15:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Viera Kolesárová
kolesarova.snina@proebiz.com
+421 905964739
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents