Status: Completed

Server time: 28.09.2020 06:52

Tender card #ID 1372
Príprava, dovoz a výdaj stravy pre SOŠ Tisovec

Information

ID of tender
7873
Name of content of tender
Príprava, dovoz a výdaj stravy pre SOŠ Tisovec
Tender ref. no.
ID 1372
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
199 988,50 EUR
Main CPV
55524000-9 - School catering services
Further CPV
55321000-6 - Meal-preparation services
55521200-0 - Meal delivery service
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy, dovozu a výdaja stravy (raňajky, obedy ,večere) pre žiakov SOŠ Tisovec, žiakov školského internátu pri SOŠ Tisovec a zamestnancov SOŠ Tisovec. Prípravu, dovoz a výdaj stravy je potrebné zabezpečovať DENNE, okrem víkendov, sviatkov a školských prázdnin.
Hodnota stravnej jednotky (SJ) musí byť maximálne vo výške 6,10 € na celý deň, t.j. spolu raňajky, obed, večera. Hodnota stravnej jednotky zahŕňa náklady na suroviny a náklady na prípravu, dovoz a výdaj stravy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2020 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.07.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola (Tisovec)
Address
Jesenského 903
Tisovec
980 61, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents