Status: Ongoing

Server time: 07.08.2020 20:58

Tender card #14/2020
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Information

ID of tender
7888
Name of content of tender
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196
Tender ref. no.
14/2020
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 079 281,00 Kč
Main CPV
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Brief description of tender or procurement

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem: „Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196 podle předané projektové dokumentace z října 2017 pod názvem „Chodník Rýmařovská“ (SO 101A,B) a září 2019 pod názvem „Doplnění místa pro přecházení na sjezdu z ulice Rýmařovská v Bruntále“ (SO 102), zpracované projektantem Ing. Janem Hvoreckým, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru: Dopravní stavby č.a.: 1104104.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
14.07.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bruntál
Address
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Documents