Status: Ongoing

Server time: 14.07.2020 12:36

Tender card #MK/A/2020/15378
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice

Information

ID of tender
7891
Name of content of tender
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
Tender ref. no.
MK/A/2020/15378
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
51 000,00 EUR
Main CPV
85200000-1 - Veterinary services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu , prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat a ich častí tiel (kadáverov), vedľajšieho živočíšneho produktu kategórie č. 1 (ďalej len „ VŽP“) na pozemných komunikáciách a miestnych komunikáciách a ciest II a III. triedy , a pozemkoch (verejné parkoviská, plochy verejnej zelene ) vo vlastníctve a v správe mesta Košice nepretržite 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy v prílohe č.1 k výzve.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2020 10:00:00
Planned opening of bids
07.07.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Monika Cesnaková
monika.cesnakova@kosice.sk
+421 556419135

Documents