Status: Ongoing

Server time: 21.10.2020 20:34

Tender card #2794/2017
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439

Information

ID of tender
80
Name of content of tender
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439
Tender ref. no.
2794/2017
Public tender journal ref. no.
6256 - MSP
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
239 472,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela s názvom „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným číslom 439 v Žiari nad Hronom“ , v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je komplexné zateplenie celého objektu budovy Mestského úradu v Žiari nad Hronom, výmena okien, dverí a presklených stien, vyregulovanie sústavy UK po zateplení, návrh novej bleskozvodnovej sústavy + elektroinštalácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
29.05.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents