Status: Ongoing

Server time: 19.01.2021 09:04

Tender card #NsPCL397/20-právní
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Information

ID of tender
8036
Name of content of tender
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Tender ref. no.
NsPCL397/20-právní
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 950 000,00 Kč
Main CPV
79710000-4 - Security services
Further CPV
79713000-5 - Guard services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb (dále jen „služba“) v areálech zadavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Brief description of tender or procurement

Rozsah služeb:
• Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
• pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
• dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
• dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
• bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
• zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
• klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
• okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
• napojení ostrahy areálu na pult centrální ochrany (PCO),
• zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času 5 min. ze základny,
• kompatibilita se zavedeným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.),
• Zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
24.07.2020 10:00:00
Planned opening of bids
24.07.2020 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Address
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.