Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:13

DPS tender card #4702/2020/1191
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, Lesná správa Oravská Polhora, časť B (s dopravou) – výzva č.1

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
8039
Name of content of tender
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, Lesná správa Oravská Polhora, časť B (s dopravou) – výzva č.1
Tender ref. no.
4702/2020/1191
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 200,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva zo žuly alebo dolomitu s dopravou pre Odštepný závod Námestovo - Lesnú správu Oravská Polhora.

P.č. Materiál / frakcia Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 4/8 : 25,00 t
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 8/16 : 100,00 t
3. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/32 : 150,00 t
4. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 : 150,00 t
5. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 16/32 : 50,00 t
6. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 32/63 : 50,00 t
7. Lomový kameň zo žuly alebo dolomitu +300: 50,00 t

Všetky požadované typy kameniva musia spĺňať parametre STN EN 13242 a mechanické, fyzikálne, chemické, resp. ekologické vlastnosti materiálov podľa príslušných noriem, vzhľadom na účel ich použitia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto vykládky - územie Lesnej správy Oravská Polhora - Oravská Polhora + 10 km

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Address
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovak republic
Process supervisor
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Documents