Status: Completed

Server time: 07.10.2022 12:23

DPS tender card #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZ Čadca - LS Povina, časť A bez dopravy

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
8043
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Čadca - LS Povina, časť A bez dopravy
Tender ref. no.
12349-MUT
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 300,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre Odštepný závod Čadca - LS Povina v nasledujúcich frakciách a množstvách:
0/32 - 50t
0/63 - 200t
32/63 - 100t
63/125 - 200t
LK - 50t
Zákazka je bez dopravy. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie zákazky je cena - hodnota 60 bodov a dopravná vzdialenosť - 40 bodov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2020 12:00:00
Planned opening of bids
27.07.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čadca
Address
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca
022 01, Slovak republic
Process supervisor
Tomáš Káčerík
tomas.kacerik@lesy.sk
+421 918335014

Documents