Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 18:32

DPS card #DNS/20/01
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků

Information

ID of tender
8130
Name of content of tender
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků
Tender ref. no.
DNS/20/01
Public tender journal ref. no.
Z2020-024808
Type of tender
Zvláštní postup
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
200 000 000,00 Kč
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Dodávky léčivých přípravků

Brief description of tender or procurement

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky léčivých přípravků do ústavní lékárny zadavatele. Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne dodavatel pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit dílčí veřejnou zakázku DNS na více částí a stanovit pravidla pro podání nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky a způsobu jejich hodnocení.

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání žádostí
17.08.2020 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí - zavedené DNS
21.08.2024 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Address
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Alena Ševčíková
alena.sevcikova@nnm.cz
+420 566801602
Another contact
Sylva Klementová
sylva.klementova@nnm.cz
+420 566801619
Link to online profile of contracting authority
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Documents