Status: Ongoing

Server time: 28.10.2020 09:16

Tender card #NR-107-20-OŘ-Ko
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská

Information

ID of tender
8193
Name of content of tender
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská
Tender ref. no.
NR-107-20-OŘ-Ko
Public tender journal ref. no.
Z2020-025794
EU journal ref. no.
2020/S 144-355732
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Content of tender

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská

Brief description of tender or procurement

Předmět plnění veřejné zakázky je zpracování následujících projektových dokumentací dokumentací „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
09.09.2020 10:00:00
Bid validity period
09.03.2021

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Address
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.