Status: Ongoing

Server time: 09.08.2020 01:28

Tender card #S/06521/OVO/2020-2
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom

Information

ID of tender
8278
Name of content of tender
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
Tender ref. no.
S/06521/OVO/2020-2
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
26 250,00 EUR
Main CPV
33123210-3 - Cardiac-monitoring devices
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania sú prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, aby do ponukového formulára systému JOSEPHINE vkladal celkovú cenu v EUR bez DPH, % DPH a celkovú cenu v EUR s DPH za predpokladané množstvo MJ!!!
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že kalkulácia ceny, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 3 - „Štruktúrovaný rozpočet ceny“ musí byť zhodná s cenovou ponukou, ktorú uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky v systéme JOSEPHINE (ponukový formulár systému JOSEPHINE).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
04.08.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 556117112

Documents