Status: Ongoing

Server time: 09.08.2020 02:12

Tender card #.
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“

Information

ID of tender
8301
Name of content of tender
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“
Tender ref. no.
.
Public tender journal ref. no.
.
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
17 063 756,00 Kč
Main CPV
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu. Stavba se nachází na p.p.č. 317, 319, v k.ú. Vejprty. Budou provedeny vnitřní bourací práce vč. demontáž zařizovacích předmětů, dveřních křídel, oken a část zděných příček. V rámci zemních prací bude provedeno obnažení základového zdiva objektu, dále bude objekt podříznut pro zamezení vzlínání vlhkosti po obvodových stěnách. Bude provedeno zateplení základového zdiva. V rámci vodorovných konstrukcí bude provedeno rekonstrukce podlah. Stěny budou opatřeny vnitřní omítkou a vymalovány. Stropní podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek. Zateplení obvodového zdiva čedičovou vlnou, budou použity desky s kolmým vláknem v tl. 140 mm (U=0,23W/mK) mechanicky kotvené do zdiva (kotvy 5ks/m2) a lepené pomocí paropropustného lepidla na bázi cementu. Na izolační vrstvu bude provedena stěrková vrstva s vloženou sklovláknitou armovací síťovinou. Dále bude proveden penetrační nátěr pod omítky a jako finální vrstva bude aplikována silikonová omítka. Střešní krytina je navržena jako plechová z šablon na nové bednění z prken tl.30mm. Okna budou dřevěná zdvojená s izolačními trojskly. Některá okna budou atypická, restaurovaná – viz výpis prvků.
Dveře budou dřevěné, s bezpečnostním kováním. Vnitřní dveře budou z MDF desek s cylindrickou vložkou zámkem, v koupelně s válečkovým zámkem, zvenku odjistitelným. Na pozemek je přivedena přípojka elektro. V domě budou elektrické rozvody k jednotlivým spotřebičům a zařízením – umístění zásuvek a svítidel bude podrobně řešeno během stavby. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Místnosti budou vytápěny teplovodními deskovými nebo trubkovými otopnými tělesy. Budou využita původní tělesa. Nově bude instalován výtah pro přepravu osob s omezenou možností pohybu. Výtah bude umístěn v prostorech vestavku, které původně sloužily jako sociální zařízení. Vestavek je v severní části objektu. Stropy vestavku budou vybourány.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 08:00:00
Bid validity period
18.12.2020

Public Promoter

Subject's name
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Address
Přísečnická 456/6
Vejprty
43191, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Pavel Zteiskar
zteiskar@ab-akcima.cz
+420 777203966
Link to online profile of contracting authority
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46789863

Documents