Status: Ongoing

Server time: 19.10.2020 17:09

Tender card #2020/1113/RÚP–MUZB
Rekonstrukce chodníků a výstavba parkování na ulici Sokolská

Information

ID of tender
8318
Name of content of tender
Rekonstrukce chodníků a výstavba parkování na ulici Sokolská
Tender ref. no.
2020/1113/RÚP–MUZB
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 341 526,54 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Rekonstrukce chodníků a výstavba parkování

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků a výstavba parkování na ulici Sokolská v úseku mezi křižovatkami ulic Sokolská – Jiráskova a Sokolská – Sušilova. Podle projektové dokumentace se jedná o úsek staničení 0 až 590 m.
Projektová dokumentace, která je přílohou výzvy k podání nabídek, obsahuje větší rozsah prací, než bude realizován touto veřejnou zakázkou. V rámci této zakázky bude realizováno pouze:
Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Sokolská – chodníky a parkovací pás I. etapa
• SO 002a + SO 003a – příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 0 až 307 m, ul. Sokolská)
• SO 005 – příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch
• SO 102a SO 103a – chodník a sjezdy (staničení 0 až 307 m, ul. Sokolská)
• SO 105 – parkovací pás
• SO 192 – dopravní značení provizorní – DIO
• SO 1000 – ostatní náklady
• SO 1020 – VRN
Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Sokolská – chodníky II. etapa
• SO 002b + SO 003b – příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 307 až 590 m, ul. Sokolská)
• SO 102b SO 103b – chodník a sjezdy (staničení 307 až 590 m, ul. Sokolská)
• SO 192 – dopravní značení provizorní – DIO
• SO 1000 – ostatní náklady
• SO 1020 – VRN
Proto položkový rozpočet stavby jiné, než výše uvedené stavební objekty neobsahuje.

Předmět zakázky je specifikován výzvou k podání nabídky, zejména pak projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, které jsou přílohami výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
01.09.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Kateřina Krejčí
katerina.krejci@muzabreh.cz
+420 583468262
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

Documents