Status: Ongoing

Server time: 24.10.2020 11:26

Tender card #2435/2020
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena a spevnená plocha

Information

ID of tender
8587
Name of content of tender
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena a spevnená plocha
Tender ref. no.
2435/2020
Public tender journal ref. no.
31597 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
326 731,29 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad
Hronom, vrátane systému na zavlažovanie, a zároveň úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na
vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a
priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších,
ako i prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
23.09.2020 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents

1. časť predmetu zákazky: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom – zelená stena“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
186 888,01 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť predmetu zákazky: „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom – spevnená plocha“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
139 843,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract