Status: Completed

Server time: 07.10.2022 10:41

DPS tender card #5069/2020/1191
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, ES Oravská Lesná - Ústrig, časť B (s dopravou) – výzva č.1

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
8652
Name of content of tender
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, ES Oravská Lesná - Ústrig, časť B (s dopravou) – výzva č.1
Tender ref. no.
5069/2020/1191
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
755,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Námestovo - Expedičný sklad Oravská Lesná - Ústrig

P.č. Materiál / frakcia Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/32 25
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 32/63 25

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2020 09:00:00
Planned opening of bids
09.09.2020 09:40:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Address
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovak republic
Process supervisor
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Documents