Status: Ongoing

Server time: 20.10.2020 21:21

Tender card #NL 26/2020
Čistenie a monitoring kanalizácií

Information

ID of tender
8676
Name of content of tender
Čistenie a monitoring kanalizácií
Tender ref. no.
NL 26/2020
Public tender journal ref. no.
32891 - MSS
EU journal ref. no.
2020/S 183-442945
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
272 520,00 EUR
Main CPV
90000000-7 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Further CPV
90400000-1 - Sewage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služby – čistenie a monitoring kanalizácií. Bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 09:00:00
Planned opening of bids
19.10.2020 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Documents