Status: Completed

Server time: 20.10.2020 22:42

Tender card #OVO-37950/2020
Úprava povodia Trnávky – hate, PD

Information

ID of tender
8677
Name of content of tender
Úprava povodia Trnávky – hate, PD
Tender ref. no.
OVO-37950/2020
Public tender journal ref. no.
31961 - WNS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 982,08 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Zámerom mesta je vybudovanie vodozádržných opatrení na toku Trnávka v intraviláne mesta Trnava vo forme troch stavidiel na toku - klapkových hatí a navrhnúť ich vhodný manipulačný poriadok. Potrebné je podrobne zanalyzovať podklady o riešenom území vrátane okolia toku a navrhnúť opatrenia na zadržanie vody tak, aby neboli negatívne
ovplyvnené iné funkcie toku (napr. vplyv vzdutej hladiny na funkčnosť odľahčovacích komôr stokovej siete v meste Trnava, na prechod povodňového prietoku Q100, na úroveň hladiny podzemnej vody v priľahlom území toku Trnávka).

Bližšie informácie sú v dokumentoch k zákazke.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
23.09.2020 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Renata Gregušová
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents