Status: Ongoing

Server time: 20.10.2020 22:20

Tender card #11/2020/HK
Technické zabezpečenie pracoviska NCZI v Košiciach

Information

ID of tender
8697
Name of content of tender
Technické zabezpečenie pracoviska NCZI v Košiciach
Tender ref. no.
11/2020/HK
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
32413100-2 - Network routers
Further CPV
72250000-2 - System and support services
32429000-6 - Telephone network equipment
30213000-5 - Personal computers
72720000-3 - Wide area network services
42961100-1 - Access control system
35120000-1 - Surveillance and security systems and devices
Tender split into parts
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Z dôvodu zriadenia detašovaného pracoviska NCZI v Košiciach je potrebné pre zabezpečenie pripojenia užívateľov a pracovísk napr. callcentra obstarať hardware a konektivitu. Dátové a hlasové prepojenie pracoviska na Alžbetina č.25 (KE) a Lazaretská 26, Kopčianska (BA) bude realizované RR prepojením a optikou. Špecifikácia zariadení, viď. Príloha_2_Špecifikácia

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Výsledkom prieskumu trhu nie je uzatvorenie zmluvy. Cenové ponuky slúžia na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie
18.09.2020 08:00:00
Planned opening of bids
18.09.2020 08:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Documents