Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 02:03

Tender card #2031/2019
Zpracování kompletní projektové dokumentace pro akci „Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál“

Information

ID of tender
8958
Name of content of tender
Zpracování kompletní projektové dokumentace pro akci „Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál“
Tender ref. no.
2031/2019
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
Further CPV
71246000-4 - Determining and listing of quantities in construction
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro akci „Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál“

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace a inženýrská činnost s vyřízením stavebního povolení na základě plné moci pro akci: „Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál“.

Projekční práce budou zahrnovat úpravy pěších komunikací, stávajících parkovacích stání a vybudování parkovacích stání nových.

Při zpracování projektové dokumentace je nutné vycházet ze schválené studie „Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál“, zpracovatel: Ing. Lubomír Konvičný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (autorizace 1006564), Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov, 12/2019, a to konkrétně z Varianty B (viz příloha poptávkové dokumentace).

Na počátku zpracovávání projektové dokumentace bude určen směr jednosměrky v dané lokalitě (možnost obrácení stávající jednosměrky), ze kterého se budou odvíjet následné projekční práce.

Inženýrská činnost bude zahrnovat účast při projednávání návrhu řešení v sídle zadavatele, a to po celou dobu realizace díla, a zajištění všech vyjádření a stanovisek orgánů statní správy, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených účastníků, potřebných pro získání stavebního povolení a realizaci stavby, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

Požaduje se:
• zpracování PD pro vydání územního rozhodnutí (dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), včetně nutného geodetického doměření a vyřízení územního rozhodnutí, 4 tištěné paré (autorizované) + 1x CD (formát PDF a DGN, nebo DWG),
• zpracování PD pro vydání stavebního povolení (dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.), včetně vyřízení stavebního povolení, 5 tištěných paré (autorizované) + 1x CD (formát PDF a DGN, nebo DWG),
• zpracování PD pro provádění stavby (dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.), včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), 4 tištěné paré (autorizované) + 1x CD (formát PDF a DGN, nebo DWG).

*Možnost zpracování PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
12.10.2020 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Bruntál
Address
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Gabriela Pražáková
gabriela.prazakova@mubruntal.cz
+420 554706195
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Documents