Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 17:30

Tender card #5139/2020/150
Ekologické oleje

Information

ID of tender
9046
Name of content of tender
Ekologické oleje
Tender ref. no.
5139/2020/150
Public tender journal ref. no.
35491-MST
EU journal ref. no.
2020/S 199-481916
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
555 544,30 EUR
Main CPV
24951100-6 - Lubricants
Further CPV
24951000-5 - Greases and lubricants
09211600-7 - Oils for use in hydraulic systems and other purposes
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka ekologických a hydraulických ekologických olejov pre potreby organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.

Zákazka je delená na časti:

ČASŤ č. 1.
Dodávka ekologického oleja na stratové mazanie používaného na mazanie reťazí motorových píl, ktorý je vhodný na používanie v lesnom hospodárstve a neznečisťuje životné prostredie,
Ekologického hydraulického oleja, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.

ČASŤ č. 2.
Dodávka ekologického hydraulického oleja SHELL Naturelle HF- E 46, ktorý je používaný ako hydraulický olej v hydraulických rukách a iných hydraulických zariadeniach.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2020 10:00:00
Planned opening of bids
09.11.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Námestie SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Documents

ČASŤ č. 1_Ekologický olej, hydraulický ekologický olej

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
243 236,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24951100-6 - Lubricants
Further CPV
24951000-5 - Greases and lubricants
09211600-7 - Oils for use in hydraulic systems and other purposes
Outcome of tender
Framework Agreement

ČASŤ č. 2_Hydraulický ekologický olej SHELL Naturelle HF- E 46

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
312 308,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
24951100-6 - Lubricants
Further CPV
24951000-5 - Greases and lubricants
09211600-7 - Oils for use in hydraulic systems and other purposes
Outcome of tender
Framework Agreement