Status: Ongoing

Server time: 24.10.2020 14:35

DPS tender card #2553/2020-011
Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo - 11

Information

ID of tender
9070
Name of content of tender
Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo - 11
DPS category
Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo
Tender ref. no.
2553/2020-011
Public tender journal ref. no.
26458 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 139-342365
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 940,00 EUR
Main CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a elektronických katalógoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2020 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents