Status: Ongoing

Server time: 08.12.2021 08:19

Tender card #3331/18
Oprava porúch administratívnej budovy - Okresný súd Bratislava V

Information

ID of tender
920
Name of content of tender
Oprava porúch administratívnej budovy - Okresný súd Bratislava V
Tender ref. no.
3331/18
Public tender journal ref. no.
12023 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
176 997,88 EUR
Main CPV
45261410-1 - Roof insulation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Na objekte administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V sa nachádza viacero nedostatkov, chýb a porúch. To všetko spôsobuje degradačný stav. Ich komplexné odstránenie vedie k zaisteniu požadovaného stavu strešných, obvodových a súvisiacich konštrukcií. Na základe obhliadky skutočného
stavu riešeného objektu administratívnej budovy Okresného súdu Bratislava V, preštudovania podkladov,
fotodokumentácie a potrebných meraní pomocou impedančnej defektoskopie sú navrhnuté opravy nasledovných častí:
OBNOVA ČASŤ 1. STRECHA , SVETLÍK+ ODKVAPOVÝ SYSTÉM, BLOK A a C
OBNOVA ČASŤ 2. STRECHA BLOK B
OBNOVA ČASŤ 3. PODHĽAD VSTUPU BLOK A a C
OBNOVA ČASŤ 4. OBNOVA ČELNEJ FASÁDY - JV
OBNOVA ČASŤ 5. OBNOVA FASÁDY JZ, blok C
OBNOVA ČASŤ 6. OBNOVA ZADNEJ FASÁDY SZ , BLOK A a C
OBNOVA ČASŤ 7. OBNOVA FASÁDY SV
OBNOVA ČASŤ 8. OBNOVA FASÁDY BLOKU B

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Okresný súd Bratislava V
Address
Prokofievova 12
Bratislava
85238, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Peter Kubovič
pkubovic@gmail.com
+421 905856977

Documents