Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 01:40

Tender card #R1-9/84/2020
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu

Information

ID of tender
9233
Name of content of tender
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Tender ref. no.
R1-9/84/2020
Public tender journal ref. no.
38738-MST
EU journal ref. no.
2020/S 209-510778
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
834 086,52 EUR
Main CPV
90524400-0 - Collection, transport and disposal of hospital waste
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky svojou špecifikáciou neobsahuje žiadne vnútorné logické celky, alebo časti a teda logicky je nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne dodávajú relevantní dodávatelia na trhu.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zabezpečenia odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie: nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 18: 180102, 180103, 180108, 180202, 150110, 180106 a 180109.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2020 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.12.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr.Mgr. Miriam Slobodníková
miriam.slobodnikova@gmail.com
+421 917718040

Documents