Status: Ongoing

Server time: 21.10.2020 12:52

Tender card #LR/1/20
Denný stacionár v obci Lednické Rovne

Information

ID of tender
9242
Name of content of tender
Denný stacionár v obci Lednické Rovne
Tender ref. no.
LR/1/20
Public tender journal ref. no.
35335 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
239 999,95 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce - prestavba a modernizácia interiéru a exteriéru objektu pekárne na objekt určený pre sociálne služby - denný stacionár v obci Lednické Rovne. Ide o jeden vecne, logicky a funkčne nedeliteľný celok, ucházdač predloží ponuku na celý predmet obstarávania pozostávajúci z:
Objekt: Zriadenie stavebného objektu nového denného stacionára v Lednických Rovniach,
Objekt: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy,
Objekt: Elektroinštalácia,
Objekt: Plynoinštalácia,
Objekt: Ústredné vykurovanie,
Objekt: Zdravotechnika.
Podrobne v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.01.2021 09:00:00
Planned opening of bids
21.01.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Lednické Rovne
Address
Námestie slobody 32
Lednické Rovne
02061, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5136

Documents