Status: Ongoing

Server time: 21.10.2020 13:18

Tender card #40/20
Dodávka nátěrových hmot do lakovny

Information

ID of tender
9259
Name of content of tender
Dodávka nátěrových hmot do lakovny
Tender ref. no.
40/20
Type of tender
Sektorová podlimitní zakázka
Type of public tender
Sektorová podlimitní zakázka
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Dodávka nátěrových hmot do lakovny

Brief description of tender or procurement

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky nátěrových hmot do lakovny (syntetické, vysokosušinové a vodou ředitelné barvy, plniče, tmely, ředidla, tužidla apod.) pro opravy všech druhů tramvají, autobusů a trolejbusů při zachování maximální efektivnosti celého lakovacího procesu v prostorách lakovny zadavatele.

Dodávky bude vybraný dodavatel poskytovat na základě dílčích objednávek zadavatele po dobu 24 měsíců, v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Předpokládané projektované množství požadovaného zboží (v kg, ks nebo litrech) je specifikováno v příloze č. 1 - Technická specifikace a ceník. Skutečné množství dodávek, poskytnutých po dobu účinnosti smlouvy, bude odvislé od aktuálních potřeb zadavatele a z toho důvodu není zadavatel povinen celkové množství odebrat.

Předmětem této veřejné zakázky je dále doprava do skladu zadavatele, konzultace a zaškolení pracovníků zadavatele. Dodavatel bude řešit lakovací proces kompletně, tzn. bude schopný technologicky řešit systémy broušení, maskování, leštění a opravitelnosti laku a bude dodávat celý požadovaný sortiment.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
29.10.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Address
Hlinky 151
Brno
656 46, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Documents