Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 18:43

Tender card #R1-9/208/2020
Externá kontrola kvality

Information

ID of tender
9268
Name of content of tender
Externá kontrola kvality
Tender ref. no.
R1-9/208/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
72225000-8 - System quality assurance assessment and review services
Further CPV
79212110-7 - Corporate governance rating services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonávanie externej kontroly (hodnotenia) kvality laboratórií, v súlade s požiadavkami normy ISO 17043, s určením pre zdravotnícke laboratória verejného obstarávateľa (celkom 9 laboratórií) akreditovaným dodávateľom, v minimálnom rozsahu podľa Zoznamu požadovaných programov EHK s tým, že každé laboratórium verejného obstarávateľa si pred začatím roka samo vyberie a objedná pre rok 2021 len programy, ktoré uzná za potrebné.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.10.2020 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents