Status: Completed

Server time: 01.08.2021 22:08

DPS tender card #26463-MUT-001
Nákup plastových rúr, Čiastková zákazka č. 1 na OZ Liptovský Hrádok

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
9330
Name of content of tender
Nákup plastových rúr, Čiastková zákazka č. 1 na OZ Liptovský Hrádok
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
26463-MUT-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 500,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup 2 ks plastových (korugovaných) rúr SN 8 HR DN 1200 x 5000 s hrdlovým spojením a tesnením. Z dvoch rúr sa vybuduje jeden rúrový priepust dĺžky 10 metrov.
Miesto dodania predmetu zákazky: obec Malužiná (okres Liptovský Mikuláš).
Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (obec Malužiná) od miesta nakládky. Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Kupujúci vystaví predávajúcemu objednávku.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Address
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovak republic
Process supervisor
Roman Hromádka
roman.hromadka@lesy.sk
+421 918335393
Link to online profile of contracting authority
http://www.lesy.sk

Documents