Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 00:29

Tender card #133151/2020
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok

Information

ID of tender
9335
Name of content of tender
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok
Tender ref. no.
133151/2020
Public tender journal ref. no.
42836 - MSS
EU journal ref. no.
2020/S 220-540823
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
654 145,1500 EUR
Main CPV
55520000-1 - Catering services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky nie je možné, nakoľko zákazka nepozostáva z logických celkov, nie je možné určiť samostatné časti - jedná sa o službu s periodickým plnením opakujúceho sa charakteru s jedným predmetom zákazky. Služby budú poskytované v rámci jedného určeného územia - Bratislava Staré mesto pre jediného verejného obstarávateľa.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok pre potreby zamestnancov MZVEZ SR.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2020 10:00:00
Planned opening of bids
08.12.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Address
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovak republic
Process supervisor
Peter Macháč
peter.machac@mzv.sk
+421 259782892

Documents