Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 01:56

Tender card #4956/2020/R UQ OVO
Servis univerzitného informačného systému

Information

ID of tender
9373
Name of content of tender
Servis univerzitného informačného systému
Tender ref. no.
4956/2020/R UQ OVO
Public tender journal ref. no.
39327 - MSS
EU journal ref. no.
2020/S 210-513425
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
226 362,00 EUR
Main CPV
72267000-4 - Software maintenance and repair services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
V zmysle § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti nakoľko to nie je možné z dôvodu zachovania interoperability s existujúcim univerzitným systémom. Ide o jednotný celok s funkčnou kontinuitou, jednotlivé funkcie, ktoré UIS zabezpečuje sú vzájomne prepojené a neoddeliteľné. Poskytovanie servisu na jednotlivé funkcionality UIS musí prebiehať komplexne.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS), ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.
Univerzitný informačný systém je informačný systém vytvorený nad relačnou databázou ORACLE pod operačným systémom Linux Redhat. Aplikačnú vrstvu tvorí webová aplikácia vytvorená v programovacom jazyku perl, operačný systém je Linux Redhat a webový server Apache. Výkon webovej aplikácie je rozložený na 4 serveroch, pričom loadbalancing realizuje ďalší server tzv. ldirector, tiež pod operačným systémom Linux Redhat.
Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejného obstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.11.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Technická univerzita vo Zvolene
Address
T.G.Masaryka 24
Zvolen
96001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslava Kapustová
miroslava.kapustova@tuzvo.sk
+421 455206122

Documents