Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 01:22

Tender card #SZTN/1
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o.“

Information

ID of tender
9376
Name of content of tender
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o.“
Tender ref. no.
SZTN/1
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
989 798,78 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o., pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín
2. časť: Potraviny – mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso
3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry
4. časť: Potraviny – čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy
5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky
6. časť: Trvanlivé potraviny – strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky


V zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa sú tieto školské jedálne v materských školách: ( ďalej len ako „ŠJ“) :
ŠJ - Niva 9, Trenčín
ŠJ - Švermova 24, Trenčín
ŠJ - Legionárska 37, Trenčín
ŠJ - Považská 1, Trenčín
ŠJ - M. Turkovej 5 , Trenčín
ŠJ – Soblahovská 22, Trenčín
ŠJ – K. Šmidkeho 12, Trenčín
ŠJ – Šafárikova 11, Trenčín
ŠJ – J. Halašu 11, Trenčín
ŠJ - Stromová 3, Trenčín
ŠJ – Opatovská 39, Trenčín
ŠJ – Kubranská 20, Trenčín
ŠJ – Medňanského 9, Trenčín
ŠJ – Pri parku 10, Trenčín

Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
25.11.2020 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.
Address
Mládežnícka 4
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8393

Documents

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
166 462,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

2. časť: Potraviny – mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
193 663,88 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

3. časť: Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
205 266,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

4. časť: Potraviny – čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
195 572,76 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

5. časť: Mrazené potraviny- ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 304,02 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

6. časť: Trvanlivé potraviny – strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zeleni-na, džemy, koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy a ostatné trvanlivé výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
184 529,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement