Status: Ongoing

Server time: 01.12.2020 22:17

DPS tender card #26463-MUT-003
Nákup železobetónových odrážok vrátane dopravy pre OZ Čierny Balog - časť A - výzva č. 1/14/2020

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
9428
Name of content of tender
Nákup železobetónových odrážok vrátane dopravy pre OZ Čierny Balog - časť A - výzva č. 1/14/2020
DPS category
časť „A“ - Nákup betónových/železobetónových rúr
Tender ref. no.
26463-MUT-003
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 200,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup železobetónových odrážok vrátane dopravy pre OZ Čierny Balog - časť A - výzva č. 1/14/2020:
Predmetom zákazky je dodanie 8 kusov železobetónových odrážok, vrátane dopravy na miesto dodania. Požadované rozmery: dĺžka 5 800 mm, šírka 300 mm, výška 300 mm.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: Švermova 417/9, 976 52 Čierny Balog.
V prílohe výzvy je tabuľka, ktorú záujemca vyplní a zašle s odoslaním ponuky.
Úspešnému uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bude vystavená objednávka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.11.2020 09:00:00
Planned opening of bids
10.11.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484

Documents