Status: Completed

Server time: 23.09.2021 02:18

DPS tender card #009679/2020-MIB-75
Obnova licencií a podpora pre firewally Palo Alto 820 a obnova podpory aplikácie na centralizovanú správu existujúcich bezpečnostných zariadení Palo Alto Panorama

Information

ID of tender
9537
Name of content of tender
Obnova licencií a podpora pre firewally Palo Alto 820 a obnova podpory aplikácie na centralizovanú správu existujúcich bezpečnostných zariadení Palo Alto Panorama
DPS category
Kategória č. 1 - Licencie a podpora pre zariadenia Palo Alto
Tender ref. no.
009679/2020-MIB-75
Public tender journal ref. no.
34347 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 195-471130
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
29 013,60 EUR
Main CPV
48730000-4 - Security software package
Further CPV
48731000-1 - File security software package
48732000-8 - Data security software package
72250000-2 - System and support services
72253200-5 - Systems support services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obnova licencií a podpory pre dva firewally Palo Alto 820 vo vlastníctve verejného obstarávateľa (požadovaná doba podpory/platnosti licencie od 19.11.2020 do 18.11.2023) a obnova podpory jednej aplikácie na centralizovanú správu existujúcich bezpečnostných zariadení Palo Alto Panorama vo vlastníctve verejného obstarávateľa (požadovaná doba podpory/platnosti licencie od 25.11.2020 do 24.11.2023).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.11.2020 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.11.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Address
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovak republic
Process supervisor
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Documents