Status: Ongoing

Server time: 10.04.2021 13:35

DPS card #HaMi 75/2020
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)

Information

ID of tender
9544
Name of content of tender
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)
Tender ref. no.
HaMi 75/2020
Public tender journal ref. no.
245/2020/43260-MUS
EU journal ref. no.
2020/S 225-554726
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
6 958 979,70 EUR
Main CPV
90510000-5 - Refuse disposal and treatment
Further CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
90513400-0 - Ash disposal services
14630000-6 - Slag, dross, ferrous waste and scrap
14930000-9 - Ash and residues containing metals
90512000-9 - Refuse transport services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín, ktorý vzniká v Zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO) Bratislava.
1. Popolček
V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
Kód odpadu 19 01 07 – Tuhý odpad z čistenia plynov
Kategória odpadu – N, katalógové číslo odpadu : 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov.
2. Škvara
V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
Kód odpadu 19 01 12 – Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11
Kategória odpadu – O, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 – Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Predpokladané množstvá na 36 mesiacov :
1. Popolček 8 010,00 tony ( v predpokladanej hodnote 1 577 729,70 Eur bez DPH)
2.Škvara 105 000, 00 tony ( v predpokladanej hodnote 5 381 250,00 Eur bez DPH)

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2021 10:00:00
Planned opening of requests
04.01.2021 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Documents

Tenders