Status: Ongoing

Server time: 22.06.2021 06:01

DPS tender card #2553/2020-026
Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo - 26

Information

ID of tender
9707
Name of content of tender
Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo - 26
DPS category
Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo
Tender ref. no.
2553/2020-026
Public tender journal ref. no.
26458 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 139-342365
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 295,00 EUR
Main CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents