Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 10:41

Tender card #MK/C/2020/01231
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach

Information

ID of tender
9728
Name of content of tender
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
Tender ref. no.
MK/C/2020/01231
Public tender journal ref. no.
247/2020
EU journal ref. no.
2020/S 227-559345
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná sútaž návrhov
Type of procurement
Services
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71220000-6 - Architectural design services
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
The tender is not divided into parts - justification
Ide o súťaž návrhov.
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej politiky Košíc je podpora nájomného bývania na území mesta. Snahou samosprávy je zosúladiť proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať so štátnou správou na vytvorení podmienok pre vstup rôznych foriem investovania do bytovej výstavby, zohľadňovať v návrhu štandardov vznikajúcu sociálnu diferenciáciu obyvateľstva so zabezpečením zodpovedajúceho bývania pre všetky vrstvy obyvateľstva. Klientela nie je ohraničená na sociálne slabšie skupiny obyvateľov, mesto má záujem poskytnúť ubytovanie vo forme obecných bytov všetkým ľuďom, ktorí prejavia záujem o takýto typ bývania v širšom centre - teda mestské nájomné byty. Cieľom súťaže je nájsť najviac optimálny návrh riešenia mestských nájomných bytov z pohľadu komplexnej architektonickej kvality, zahŕňajúci v sebe funkčné, technické a prevádzkové riešenie, ako aj ekonomickú realizovateľnosť návrhu.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Mižák
miroslav.mizak@kosice.sk
+421 556419810

Documents