Status: Ongoing

Server time: 03.12.2020 08:05

Tender card #17/HK/2020
Dodávka a inštalácia zariadení na dezinfekciu vzduchu a povrchov

Messages