Status: Ongoing

Server time: 03.12.2020 07:44

Tender card #18/HK/2020
Poistenie budovy

Information

ID of tender
9755
Name of content of tender
Poistenie budovy
Tender ref. no.
18/HK/2020
Type of tender
Zákazka do 5 000 EUR
Type of public tender
Zákazka do 5 000 EUR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 960,00 EUR
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516000-0 - Liability insurance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Poistenie budovy: bližšie špecifikované vo výzve na predloženie ponúk - príloha č.1 opis predmetu zákazky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Documents