Status: Ongoing

Server time: 03.12.2020 08:17

Tender card #09049/2020/ODDVO
Bezkontaktné prechodové teplomery

Information

ID of tender
9763
Name of content of tender
Bezkontaktné prechodové teplomery
Tender ref. no.
09049/2020/ODDVO
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 560,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33124100-6 - Diagnostic devices
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka bezkontaktných prechodových teplomerov v celkovom počte 46 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky Výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2020 08:00:00
Planned opening of bids
25.11.2020 08:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents