Status: Ongoing

Server time: 16.01.2021 10:12

DPS tender card #2553/2020-051
Náhradné diely na IKT zariadenia FMFI - 51

Information

ID of tender
9962
Name of content of tender
Náhradné diely na IKT zariadenia FMFI - 51
DPS category
Náhradné diely na IKT zariadenia
Tender ref. no.
2553/2020-051
Public tender journal ref. no.
26458 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 139-342365
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
6 300,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov na IKT. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:
Časť 1 – CPU 10, Chladič 10, GPU 10, Základná doska 10, RAM 10, PSU 10, Skrinka na PC 10, SSD
Časť 2 – Základná doska 1
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 770,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 530,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract