Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 11:05

Tender card #429398
Rekonštrukcia toaliet FAD STU

Information

ID of tender
9966
Name of content of tender
Rekonštrukcia toaliet FAD STU
Tender ref. no.
429398
Public tender journal ref. no.
44636-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
480 556,67 EUR
Main CPV
45214410-7 - Polytechnic construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s komplexnou rekonštrukciou sociálnych zariadení v budove FA STU podľa projektovej dokumentácie Ing. arch. Michala Hronského, PhD. z 06/2016 v spojitosti s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou GMA Studio s.r.o. , zodpovedný projektant Ing. Rudolf Rosina, z 06/2020 a
v zmysle záväzného stanoviska KPÚ pod. č. KPUBA - 2016/25077-2/96174/Hor z 09. 12. 2016. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.02.2021 10:00:00
Planned opening of bids
05.02.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Address
Vazovova 5
Bratislava 1
812 43, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Martina Kucharová
mata.kucharova@gmail.com
+421 917429572
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030

Documents