Status: Ongoing

Server time: 29.11.2023 04:11

Tender card #GR/00071/2018
Tlačové a grafické služby

Information

ID of tender
999
Name of content of tender
Tlačové a grafické služby
Tender ref. no.
GR/00071/2018
Public tender journal ref. no.
13080 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 179-405879
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 090 338,49 EUR
Main CPV
79800000-2 - Printing and related services
Further CPV
79820000-8 - Services related to printing
79821000-5 - Print finishing services
79821100-6 - Proofreading services
79822500-7 - Graphic design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú tlačové a grafické služby, ktoré budú zahŕňať poskytnutie služieb grafického spracovania, jazykových korektúr a tlače a dodania najmä nasledovných materiálov:
a)informačných listov,
b)letákov, plagátov a skladačiek,
c)brožúr a newsletterov,
d)praktických príručiek, koncepčných dokumentov, zborníkov, manuálov, metodických materiálov a iných publikácií, a iných publikácií, elektronických publikácií a tlačovín.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a D. súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenská agentúra životného prostredia
Address
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Documents