Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:16

Karta zamówienia #AEC/2/12/2020
Udziel. i obsł. kredytu długoterm. złotow.do wys.10.500.000,00 PLN z przezn. na pokrycie kosztów zakupu majątku energetyczn. służącego do dystr.energii elektr.,oraz majątku energetyczn. służącego do dystr.energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie

Informacje

ID zamówienia
10225
Nazwa zamówienia
Udziel. i obsł. kredytu długoterm. złotow.do wys.10.500.000,00 PLN z przezn. na pokrycie kosztów zakupu majątku energetyczn. służącego do dystr.energii elektr.,oraz majątku energetyczn. służącego do dystr.energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie
Numer zamówienia
AEC/2/12/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-637791
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
16.02.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.02.2021 10:30:00
Termin składania ofert
09.04.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.04.2021 10:30:00
Termin składania ofert
09.04.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.04.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AEC Spółka z o.o.
Adres
Stefana Batorego 24
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Aneta Bogacz
abogacz@aecandrychow.pl
+48 798846101

Dokumenty