Status: Trwająca

Czas serwera: 23.01.2021 02:49

Karta zamówienia #1/2021
Hutnícky materiál 1/2021

To zamówienie jest częścią DSZ #7032/2019/420 Hutnícky materiál

Informacje

ID zamówienia
10395
Nazwa zamówienia
Hutnícky materiál 1/2021
Numer zamówienia
1/2021
Numer ogłoszenia BZP
10147-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 035-082265
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
30 118,00 EUR
Główny CPV
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
Uzupełniające CPV
44316000-8 - Drobne wyroby żelazne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Hutnícky materiál v zmysle opisu predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.01.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty